Kluczowe kierunki działaności klastra koncentrują się na rozwiązywaniu problemów badawczych w odniesieniu do zapotrzebowania dziedzin nauki i przemysłu Life Science oraz Nanotechnologii, w tym:

HO’X EKOSYSTEMY - to działanie przywracające ekosystemom naturalny stan ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych.

Tworzymy bioreaktory, biostataty do upraw roślin leczniczych oraz prace renaturyzacyjne.

HO'X NANODYFUZJA - to systemy elektromagnetyczne, które np. zmniejszają zużycie spalanego węgla i redukują emisję zanieczyszczeń przy produkcji energii.

Niezależne laboratoria potwierdziły wzrost kaloryczności węgla i redukcji stężenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza po zastosowani urządzeń nanodyfuzji ( NANO-DI )

HO’X BARIERY – działanie umożliwiające wytworzenie stref „bez obecności zwierząt” za pomocą emiterów sygnałowych przyjaznym otoczeniu i zwierzętom.

Bariery stosuje się w miejscach zagrożenia zwierząt, np. przed wlotem ryb do turbin wodnych lub w miejscach potencjalnych szkód gospodarczych tam, gdzie obecność zwierząt jest niepożądana jak np. ograniczenie liczby szkodników w silosach zbożowych