Kluczowe kierunki zadań klastra koncentrują się na rozwiązywaniu problemów badawczych w odniesieniu do zapotrzebowania dziedzin nauki i przemysłu Life Science. Wybrane obszary działania:

HO’X EKOSYSTEMY - to działanie przywracające ekosystemom naturalny stan ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych.

Poprzez zastosowanie emiterów sygnałowych działanie HO’X EKOSYSTEMY stanowi doskonałe uzupełnienie prac renaturyzacyjnych opartych o klasyczną inżynierię środowiska

HO'X MIKROORGANIZMY - to działania eliminujące występowanie mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych i chorobotwórczych, w tym szczepów wieloopornych na modelach doświadczalnych wybranych chorób przewlekłych występujących u ludzi, zwierząt hodowlanych a ponadto w wybranych ekosystemach z zaburzeniami biocenozy. Działania te prowadzone będą z zastosowaniem innowacyjnych emiterów sygnałowych w celu uzyskania efektu przywrócenia prawidłowych mikrobiomów badanych organizmów (holobiozy) bądź regeneracji biocenozy

HO’X BARIERY – działanie umożliwiające wytworzenie stref „bez obecności zwierząt” za pomocą emiterów sygnałowych przyjaznym otoczeniu i zwierzętom.

Bariery stosuje się w miejscach zagrożenia zwierząt, np. przed wlotem ryb do turbin wodnych lub w miejscach potencjalnych szkód gospodarczych tam, gdzie obecność zwierząt jest niepożądana jak np. ograniczenie liczby szkodników w silosach zbożowych