Kluczowe kierunki działaności sieci innowacyjnej HO'X koncentrują się na rozwiązywaniu problemów badawczych i komercjalizacji w obszarach life science, nanotechnologii oraz ochrony środowiska

HO’X EKOSYSTEMY - to działanie przywracające ekosystemom naturalny stan ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych.

Tworzymy bioreaktory, biostataty do upraw roślin leczniczych oraz prace renaturyzacyjne.

HO'X ANTYSMOGER - opracowano systemy elektromagnetyczne, które redukują emisję zanieczyszczeń oraz zmniejszają zużycie spalanego węgla przy produkcji energii w elektrowniach węglowych.

Niezależne laboratoria potwierdziły wzrost kaloryczności węgla i redukcji stężenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza o średnio 18% ( Antysmoger.PL )

 

HO’X BARIERY – działanie umożliwiające wytworzenie stref „bez obecności zwierząt” za pomocą emiterów sygnałowych przyjaznym otoczeniu i zwierzętom.

Bariery stosuje się w miejscach zagrożenia zwierząt, np. przed wlotem ryb do turbin wodnych lub w miejscach potencjalnych szkód gospodarczych tam, gdzie obecność zwierząt jest niepożądana jak np. ograniczenie liczby szkodników w silosach zbożowych