Kluczowe kierunki działaności sieci innowacyjnej HO'X koncentrują się na rozwiązywaniu problemów badawczych i komercjalizacji w obszarach life science, nanotechnologii oraz ochrony środowiska

HO’X EKOSYSTEMY - to działanie przywracające ekosystemom naturalny stan ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych.

Tworzymy bioreaktory, biostataty do upraw roślin leczniczych oraz prace renaturyzacyjne.

HO'X ANTYSMOGER - opracowano systemy elektromagnetyczne, które redukują emisję zanieczyszczeń oraz zmniejszają zużycie spalanego węgla przy produkcji energii w elektrowniach węglowych.

Niezależne laboratoria potwierdziły wzrost kaloryczności węgla i redukcji stężenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza o średnio 18%

Antysmoger.PL

 

HO'X BARIERY - rozwijamy hybrydowe systemy ochrony obiektów hydrotechnicznych oraz ujęć wody przed obecnością ryb. Wdrażamy program STOP.FISH. Stosujemy technologie oparte na komponentach akustycznych oraz elektronicznych.

Program STOP.FISH zapewnia ochronę bliską 100% skuteczności.


NANO-DI BIO