GENERALNY WYKONAWCA AE

W celu usprawnienia prac rozwojowych technologii Aktywatorów Paliw, spółka GOODWAY IP akredytuje podmioty gospodarcze chcące pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy AE w ramach demonstratora technologii oraz wdrożeń komercyjnych.

Generalny Wykonawca AE zobowiązuje się oddać inwestorowi technologię Aktywatorów Paliw odpowiadającą założeniom techniczno-ekonomicznym w ramach uzgodnionego z inwestorem kosztu i terminu realizacji.

Kontakt w sprawie akredytacji:

 

Biuro ds. Wdrożeń
Zbigniew Adamus
Wiceprezes
Goodway sp. z o.o.
www goodway.site
Tel.: +48 693 712 827