Spotkania koordynacyjne Klastra HO'X
odbywają się z udziałem:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

badania nowych technologii w 
medycynie weterynaryjnej oraz
inżynierii kształtowania środowiska

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości

transfer technologii
komercjalizacja 

Koordynator Klastra HO'X
CANN.IN MED Sp. z o.o.

nowe leki i terapeutyczne surowce pozalekowe

Członek Klastra HO'X
Fundacja Partnerstwa Technologicznego

koordynacja naukowo-badawczo-wdrożeniowa
zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową

Instytut Technologii Elektronowej

wdrożenia nowo­cze­snych
mikro- i nano­tech­no­lo­gii

Członek Klastra HO'X
Animals Way S.A.

dostawca technologii w ochronie środowiska naturalnego

Członek Klastra HO'X
Politechnika Warszawska

rozwój technologii optycznych i radiowych w przetwarzaniu sygnałów w ekosystemach

Członek Klastra HO'X
Fundacja Rivernorm

badanie i wdrażanie technologii w ekosystemach śródlądowych i morskich

Członek Klastra HO'X
Politechnika Wrocławska

badania pola elektromagnetycznego w przetwarzaniu sygnałów w ekosystemach

Goodway Sp. z o.o.

dostawca narzędzi do prowadzenia badań klinicznych

Członek Klastra HO'X
Biostat ECO

producent autonomicznych 
systemów wytwarzania
składników czynnych (API)

Członek Klastra HO'X
Pro Consulting Group Sp. z o.o.

obsługa informatyczna projektów realizowanych przez klaster