2017/2018 - opracowano model wdrożenia projektu HO'X EKOSYSTEMY, którego celem jest przywrócenie ekosystemom naturalnego stanu ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych. 

Koordynator Projektu:
Biostat ECO

2016/2017/2018/2019 – wykonano wdrożenia projektu HO'X BARIERY. Zrealizowano ochronę ujęć wodnych przed obecnością ryb za pomocą technik akustycznych i elektronicznych (program STOP.FISH).

Uzyskano poziom ochrony bliski 100% skuteczności.


Koordynator Projektu:
NANO-DI BIO

2016/2020 - HO'X AKTYWATORY 

GOODWAY sp. z o.o. opracowała i zademonstrowała technologię podwyższania wartości energetycznej węgla o średnio 18% przy użyciu prototypów urządzeń Activer.ECO. Technologia została zaprojektowana tak, aby urządzenia były łatwe do zastosowania w dowolnej instalacji energetycznej na świecie, niezależnie do metody spalania węgla i prędkości podajników węgla.

Koordynator projektu: Goodway
Więcej: Activer.ECO