2017 - opracowano model wdrożenia projektu HO'X EKOSYSTEMY, którego celem jest przywrócenie ekosystemom naturalnego stanu ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych. Projekt HO’X EKOSYSTEMY stanowi doskonałe uzupełnienie prac renaturyzacyjnych opartych o klasyczną inżynierię środowiska. Koordynator Projektu: Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport zintegrowany z badań nr 43/333.

2016 – wykonano wdrożenie projektu HO'X BARIERY. Zrealizowano zadanie umożliwiające wyznaczenie stref bez obecności zwierząt za pomocą demonstratorów technologii emiterów sygnałowych. Bariery stosuje się w miejscach zagrożenia zwierząt oraz w miejscach, w których obecność zwierząt jest niepożądana. Koordynator Projektu: Animals Way S.A. Raport zintegrowany z badań nr 57/333.

2018 - HO'X Nanodyfuzja. Postęp technologiczny dał możliwość zastosowania nowych materiałów, substancji i sposobów oddziaływania w zakresie podwyższania kaloryczności węgla. Nanodyfuzja jest technologią wywodzącą się z różnych dziedzin nauki, w szczególności fizyki ciała stałego i nanotechnologii. Nanodyfuzja może przyczynić się do procesu dalszej poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz redukcji stężenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Koordynator Projektu: NANO-DI. Raport z badań z 09-07-2018